Test

Just testing

Migrationsverkets syn på hur bra det är att exempelvis asylsökande återvänder. “Många internationella forskare har undersökt hur invandring påverkar olika delar av ekonomin i både avsändar- och mottagarland. Generellt sett visar det sig att invandring är bra för båda ländernas ekonomi. Mest gynnas avsändarlandets ekonomi, medan mottagarlandets gynnas olika mycket beroende på i hur stor utsträckning invandrarna arbetar. Läs mer om olika områden genom att använda menyn till vänster.”

Merit Wager

Det kom ett tänkvärt mejl i går som jag här publicerar rakt av med skribentens – som jag inte känner – tillstånd och utan kommentarer:

Centerpartiet logoUndertecknad är affärsjurist boende och verksam i Malmö, och har tidigare varit mycket aktiv i Centerpartiet, bl a som studentförbundets ordförande och som ordförande i miljönämnden i Lund. Jag kommer förmodligen inte att förnya medlemskapet i partiet i år, efter 18 år i den rörelsen. Jag har för vana att följa din blogg, framförallt på sistone.

Inlägget från den anonyme finländaren i din senaste bloggpost* sätter nog huvudet på spiken. Min bedömning är att den svenska offentlighetens neuroser och sektbeteende i förhållande till frågor om invandring och möten med andra kulturer förmodligen har sina rötter i hur den svenska nationalismen har kommit att utvecklas.

Alla fungerande stater har något slags nationalism – en överideologi som knyter ihop folket. Även Sverige. I alla stater kan…

View original post 536 more words

Frankrike: ”Det blir allt svårare för regeringen att tillhandahålla ekonomisk assistans till invandrare när många av dem varken arbetar eller studerar.”

Bra att försöka nya vägar då de gamla inte leder till önskat resultat. Vad gäller de svenska politikerna så har vi väl i det förflutna alltid sett en motvilja mot “nya” partier senast Miljöpartiet som i mitt minne hade väldigt svårt att få gehör för sina idéer ända tills faktiskt flera av oss medborgare gillade deras idéer.

”Naturligtvis står jag för mina åsikter. Jag känner mig trygg här i Finland.”

Har följt inlägg från finland en tid och det som sägs och görs osv i finland känns både rätt och berikande för alla.

Merit Wager

Apropå det trångsynta debattklimatet i Sverige och det faktum att mycket av vad som sägs och skrivs här ska silas genom diverse pk-silar innan det kan presenteras så urvattnat att ingen kan känna sig “kränkt”, skriver Lars Odrup, rikssvensk och bosatt i Finland sedan många år, följande:

Tack och lov bor jag inte i Sverige! Dessbättre bor jag i ett land där man inte ser rasister, rasism och fascism överallt.

Orsaken till det nyktrare debattklimatet i Finland är förmodligen att man fört en ansvarsfull migrationspolitik och inte låtit känslorna ta överhanden. I Sverige verkar det däremot vara viktigt att positionera sig som god, snäll, fördomsfri och välkomnande mot allt och alla. Den som inte gör det blir lätt stämplad som rasist och sedan var den personen ute ur “debatten”.

Eftersom jag aldrig avslöjar identiteten på de personer som skriver till mig utan deras tillstånd – och aldrig heller lägger ut…

View original post 143 more words